Insinööritoimisto Meski

Asiakaslähtöistä suunnittelua

Vastuullisuus

Olemme ottaneet käyttöön St1:n yhdessä Compensate-säätiön kanssa tarjoaman kompensointipalvelun. Kompensoimme kuukausittain yrityksemme autoilusta/ kuljetuksista aiheutuvia päästöjä ja olemme näin mukana luomassa ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta äärimmäisen tärkeitä hiilinieluja. Compensate-säätiö käyttää tuotteen päästöjen mukaiset kompensointimaksut täysimääräisesti tehokkaimpiin mahdollisiin hiilidioksidia ilmakehästä poistaviin metsittämishankkeisiin.

Compensate on suomalainen, voittoa tavoittelematon säätiö, jonka tehtävä on torjua ilmastonmuutos tarjoamalla ihmisille keinoja hyvittää arjessa syntyviä päästöjä. Compensaten mittavan ylikompensaation ansiosta hiilidioksidia sidotaan ilmakehästä aina enemmän kuin tuote, palvelu tai toiminta on aiheuttanut. www.compensate.com